TEL: 01 / 62 01 700        MOB: 041 / 652 556        E-MAIL: info@faktura.si

Brezplačni posvet ob ustanovitvi podjetja

>

Odločitev za ustanovitev podjetja je pomemben korak na naši poslovni poti, na katerega se moramo prej temeljito pripraviti. Ob dobri poslovni ideji in poslovnem načrtu moramo dobro pretehtati tudi prednosti in slabosti oblike podjetja, za katero se bomo odločili.

Najpogostejši obliki podjetja sta (enoosebna) družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali samostojni podjetnik (s.p.). Obe obliki lahko sicer ustanovimo brezplačno, so pa zato razlike v kasnejši osebni odgovornosti, zahtevanem osnovnem kapitalu, obdavčitvi dobička in vodenju poslovnih knjig.

Eden izmed dejavnikov, ki pomembno vplivajo na odločitev, je predvsem višina pričakovanega dobička. Stopnje obdavčitve dobička za s.p. in gospodarsko družbo se namreč precej razlikujejo. Pomembno je tudi, koliko odgovornosti je posameznik pripravljen nositi, saj je s.p. odgovarja z vsem svojim premoženjem, medtem ko družbenik v gospodarski družbi odgovarja le z vloženim kapitalom.

Pomemben vidik je tudi razpolaganje s premoženjem pravne osebe. Samostojni podjetnik lahko namreč razpolaga s svojim zaslužkom povsem prosto, kar pa ne velja za družbenika v gospodarski družbi. Prisluženi denar namreč ni njegova last temveč last podjetja. Razlika je tudi pri izplačilih. Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, zato se plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. izplačuje plačo, ki se šteje kot strošek podjetja.

Če bi želeli s strokovnjakom preveriti najboljše možnosti za vašo poslovno pot, nas kontaktirajte in se oglasite pri nas na brezplačnem posvetu še pred odprtjem podjetja. Na ta način boste varneje in učinkoviteje zajadrali v razburkane poslovne vode in se hitreje približali zastavljenim ciljem.


Za več informacij nam pošljite povpraševanje ali nas kontaktirajte na telefon 01/ 62 01 700.

Povpraševanje
Nekaj glavnih razlik med obema oblikama – pravno formalni vidik.

Oblika podjetja

samostojni podjetnik (s.p.)

družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Pravno-formalna oblikaFizična oseba, ki opravlja dejavnost.Pravna oseba, ki opravlja dejavnost.
Ustanovni kapitalNi ustanovnega kapitala.7.500,00 €
PoslovanjeS.p. lahko svobodno razpolaga s prisluženim denarjem.Prisluženi denar pripada d.o.o.
Obdavčitev dobičkaProgresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici (16%, 27%, 41%, 50%, ob izpolnjevanju določenih pogojev se dobiček lahko obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 %).17 % fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizične osebe je obdavčeno s 25 %.
OdgovornostPodjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem.D.o.o. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem.
PlačaPlača podjetnika je dobiček s.p. Dvigi denarja, razen prispevkov, ne štejejo kot odhodek za s.p.Plača družbenika, ki je zaposlen v d.o.o., je odhodek za d.o.o.
Prispevki
Posameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za odmero prispevkov je dobiček s.p. V kolikor je posameznik že vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje zgolj pavšalne prispevke (t.i. popoldanski s.p.)
V kolikor je družbenik zaposlen v d.o.o., je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero prispevkov je plača.
Družbenik – poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je vključen v zavarovanje kot družbenik.
RačunovodstvoEnostavno/dvostavno knjigovodstvo ali normirani odhodki.Dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo.